Logo
Levering aan: NL

Inloggen
Status bestelling

Privacyverklaring

De volgende vertaling is alleen ter informatie. In het geval van een conflict of tegenspraak tussen deze vertaalde versie en de Duitse versie (inclusief als gevolg van vertragingen bij het vertalen), heeft de Duitse versie voorrang.

Verklaring Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld de naam bevat van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van AVG, dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een correcte presentatie van ons aanbod, die overheersen in het kader van een afweging van belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten van derden

Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt een externe partij ons hosting- en websitepresentatieservices. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een correcte presentatie van ons aanbod, die overheersen in het kader van een afweging van belangen. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe voorziene formulieren in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op haar servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het kader dat hier wordt beschreven.

Deze serviceprovider bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevens verzamelen en gebruiken voor contractverwerking en bij het openen van een klantenaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor contractverwerking of voor het verwerken van uw contactpersoon of het openen van de klantaccount, en u kunt de bestelling en/ of de accountopening niet voltooien of kunt de contactpersoon niet verzenden zonder hun informatie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van AVG voor contractverwerking en verwerking van uw vragen. Na volledige afhandeling van het contract of verwijdering van uw klantaccount, zullen uw gegevens worden beperkt voor verdere verwerking en worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen onder het belasting- en handelsrecht, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij reserveren recht om meer gegevens te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan plaatsvinden via een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een functie die ervoor bedoeld is in het klantenaccount.

3. Gegevensoverdracht

Om te voldoen aan het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b van AVG, we geven uw gegevens door aan de rederij die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, geven we de verzamelde betalingsgegevens door voor de verwerking van betalingen aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gegeven voor de betaling en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die in opdracht van ons zijn besteld of aan de geselecteerde betaling service. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder is in dit opzicht van toepassing.

We maken gebruik van betalingsdienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats binnen het kader van de noodzaak om het contract na te leven.

4. E-mailnieuwsbrief en postreclame

E-mailreclame met registratie voor de nieuwsbrief
Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor vereist zijn of die afzonderlijk door u zijn gecommuniceerd om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of via een link die u hiervoor in de nieuwsbrief krijgt. Na deregistratie verwijderen we uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit is toegestaan ​​door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren.

E-mail adverteren zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht op bezwaar
Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hebt hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals de reeds gekochte, uit ons assortiment te sturen via e -mail op basis van artikel 7, lid 3 UWG. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een advertentiebenadering van onze klanten, die belangrijker is dan onze interesses.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclamemail, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Postreclame en uw recht op bezwaar
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor onze eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te verzenden. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclameaanpak van onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van AVG, die overheersen in het kader van een afweging van belangen.

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Huurkoop

Bij het selecteren van de betaalmethode "huurkoop" en het verlenen van de toestemming voor gegevensbescherming vereist hiervoor overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van AVG, persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met gegevens vereist voor transactieverwerking (artikel, factuurbedrag, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer belastingen, valuta, orderdatum en besteltijd) zullen worden doorgegeven aan onze partner Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach voor het verwerken van deze betaalmethode.

Om de identiteit of kredietwaardigheid van de klant te verifiëren, voert onze partner vragen en informatie uit met openbaar toegankelijke databases en kredietbureaus. De providers van wie informatie en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie wordt verkregen op basis van wiskundig-statistische procedures, evenals verdere details over de verwerking van uw gegevens na verzending aan onze partner Santander Consumer Bank AG, verwijzen naar zijn gegevensbescherming verklaring, die u hier kunt vinden: https://www.santander.de/privatkunden/service-kontakt/datenschutz/

Onze partner Santander Consumer Bank AG gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een evenwichtige beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U hebt de mogelijkheid om uw mening te geven door contact op te nemen met onze partner Santander Consumer Bank AG en de beslissing aan te vechten.

De toestemming voor de overdracht van gegevens in het bestelproces kan op elk moment worden herroepen, zelfs zonder opgave van redenen, met ingang van de toekomst.

Creditcard betaling

Bij de keuze van de betaalmethode "kredietkaart" en het verlenen van de hiervoor vereiste toestemming voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, letter a AVG, worden persoonlijke gegevens (e-mailadres, land van levering van de bestelling) samen met de voor de verwerking van de transactie benodigde gegevens (totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en -tijd) doorgegeven aan onze partner SIX Payment Services (Europe) S.A. (10, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg) voor de verwerking van dit soort betalingen.

Voor statistische risicobeoordelingen stuurt onze partner het e-mailadres en het land van levering naar Fraugster Ltd. (Engeldamm 64b, 10179 Berlijn, Duitsland). Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling beslist SIX Payment Services of de klant de 3D Secure-procedure moet ondergaan, die kan leiden tot een omkering van de aansprakelijkheid van de creditcardbetaling om ons te ontheffen van het risico van niet-betaling. Deze risicobeoordeling heeft geen effect op de beschikbaarheid van de betaalmethode "creditcard", het maakt het betalingsproces voor de klant alleen maar gemakkelijker.

6. Integratie van het Trusted Shops Trustbadge

Het Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops-goedkeuringszegel en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers te bieden na een bestelling.

Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van AVG, die overheersen in het kader van een afweging van belangen. Het Trustbadge en de daarmee aangeboden diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het aanroepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden ten laatste zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops als u hiermee hebt ingestemd, besluiten om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of die al zijn geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoekdoeleinden, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van AVG, die overheersen in het kader van een afweging van belangen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw internet-device. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan ​​en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag in het overzicht zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Je kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

 • Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_DE
 • Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
 • Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor website-analyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van AVG, die overheersen in het kader van een afweging van belangen.

Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres verlaagd voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Na het einde van het gebruik van Google Analytics door ons worden de gegevens die in dit kader zijn verzameld, verwijderd.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een huidige certificaat kan worden bekeken hier.

Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het privacyschild. U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van het verwerken van deze gegevens door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als een alternatief voor de browserinvoegtoepassing, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics later door deze website wordt verzameld op deze website. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw internetapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

8. Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (artikel 6, lid 1, letter f van AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (artikel 21, lid 3 en artikel 6, lid 1, letter c van AVG).

Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, letter f van AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (artikel 6, lid 1, letter f van AVG).

Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1, letters b/f van AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op http://www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

9. Contact possibilities and your rights

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens op te vragen voor zover hierin wordt beschreven;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht om onmiddellijk de correctie te eisen van onjuiste of volledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken, tenzij verdere verwerking is vereist
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een ​​wettelijke verplichting te vervullen;
  • om redenen van openbaar belang of
  • om claims te doen, uit te oefenen of te verdedigen
 • overeenkomstig artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onwettig, maar u weigert deze te verwijderen;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar je hebt het nodig om juridische claims te verdedigen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking volgens art. 21 AVG
 • overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, huidig ​​en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • overeenkomstig artikel 77 AVG het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens of intrekking van toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze imprint

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen, die overheersen in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk gewenst moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uw recht op bezwaar te hebben uitgeoefend, zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij we overtuigende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om te beweren, te oefenen of om juridische claims te verdedigen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen we uw persoonsgegevens voor dit doel niet verwerken.

Laatste update: 28 november 2018

 
AJAX Loader Icon